logoZajímavosti v nejbližším okolí... jen nezávazná doporučení
Tým" Penzionu U Zámku


Červená Lhota je známý renesanční vodní zámek v malé obci Červená Lhota na severu Jindřichohradecka. Zámek je umístěn na skále, která se přehrazením červená01údolí a zvednutím hladiny vody stala ostrůvkem na zámeckém rybníku. K zámku vede přístupová cesta přes kamený most.

Z předhusitského období chybí písemné prameny. První písemná zmínka je z roku 1465. Jan Kába z Rybňan koupil roku 1530 gotickou tvrz a nechal ji přestavět na renesanční zámek. Po roce 1641 se Lhota stala majetkem Slavatů, pánů na Jindřichově Hradci. Po vymření slavatovského rodu zdědila Červenou Lhotu po roce 1693 Marie Terezie.

Zámek je přístupný s kočárkem, prohlídka však ne. Kolem zámku je park, ve kterém lze s kočárkem jezdit. Rybník s kočárkem objet nelze, musí se tam překonávat skála a úzká lávka.

Původně gotický hrad se nalézá na skalnatém ostrohu mezi řekou Nežárkou a Hamerským potokem. Byl založen ve 13. století Jindřichem z Nového Hradce. zamekjh01Hradní sídlo v roce 1602 přešlo z vlastnictví pánů z Hradce do rukou šlechtického rodu Slavatů. Rod Slavatů pak vystřídali Černínové z Chudenic. Později byl celý komplex přebudován na renesanční zámek v 16. století. Hrad sloužil během třicetileté války jako vojenská nemocnice. V roce 1773 vyhořel. Při tomto požáru došlo k poškození velké části zámku a k jeho následné rekonstrukci. V roce 1950 byl zámek prohlášen za památkovou rezervaci. V letech 1976 - 1993 prošel hrad a zámek generální opravou a postupně byl celý zpřístupněn veřejnosti.

15.poledník naleznete na západní straně kostela Nanebevzetí Panny Marie. Je vyznačen v dlažbě a jeho popis je v několika světových jazycích. Podle legendy polednikjhsi při jeho překročení máte něco přát a přání se vám splní. Malý problém je však v tom, že při přesném měření tento poledník není tam, kde je v dlažbě naznačen, ale skutečně prochází asi o 100m dále, přibližně v místě Nežárecké brány. Při pohledu na satelitní snímky také zjistíte, že ani naznačení v dlažbě nemá přesný směr ze severu na jih.

Ale kdo by si hrál na detaily... raději si užít tu atmosféru. Pokud chcete mít na ni památku, můžete se stavit v recepci penzionu "Na 15. poledníků" (ten na něm také neleží; najdete ho přibližně 50m východním směrem na začátku ulice Kostelní) a nechat si za mírný obnos vyhotovit Certifikát o překročení 15.poledníku.