Dotazník k uzavření manželství.

Pokud jej budete tisknout a doma vyplňovat, vytiskněte jej prosím oboustranně.

Při vyplňování prosím pamatujte, že v případě vašeho zájmu o svatební obřad na zámku Červená Lhota, vyplňte čárkovanou řádku pod textem "Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před" – zde prosím napište přesně tento text: Městský úřad Kardašova Řečice. Pak proškrtněte text "na jiném vhodném místě", tím pádem Vám zůstává platným text "v obřadní místnosti úřadu" a k tomuto textu vypište prosím toto:

V případě obřadu na Červené Lhotě:

Pluhův Žďár, část Červená Lhota č.p.1, státní zámek.

V případě obřadu na našem zámku Pluhův Žďár napište prosím:

Pluhův Žďár, zámek Pluhův Žďár č.p.1

Prostudujte si prosím důležitý dokument a tím jsou pokyny pro již zmíněný Dotazník a současně organizační pokyny před samotným obřadem. JE TO DŮLEŽITÉ!!

Dále nabízíme tiskopis pro uvedení svědků.

Základní informace

V případě, že si vyberete za vaše svatební místo náš zámek Pluhův Žďár nebo na nějakém pro vás jinak významném místě, jsou pro tuto možnost stanoveny jako oddávací dny pátek a sobota. Takové to obřady jsou zpoplatněny částkou 2 500,- Kč (k úhradě nákladů obřadu) + 1 000,- Kč poplatek. Vše se platí Městskému úřadu v Kardašově Řečici.

Obřad na státním zámku Červená Lhota je zpolatněn částkou 5 500,- Kč. Pokud má však alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt v Kardašově Řečici, činí poplatek za uskutečnění svatebního obřadu 4 000,- Kč.